Thông tin khoa học

Vào sáng ngày 28/8, tại Hà Nội diễn ra lễ "Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017" và phát động phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo", do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm vinh danh 72 công trình khoa học tiêu biểu trên Toàn quốc.

Nghiên cứu được tiến hành tại Xí nghiệp Bò Phù Đổng từ 07/2015 đến 12/2016 nhằm đánh giá ảnh hưởng của lứa đẻ, tuổi, điểm thể trạng tới hiệu quả của phương pháp CIDR+Ovsynch dùng gây động dục đồng pha trên 54 bò lai HF...